Uzgörüş ve Özgörev

Çevre Mühendisliği Bölümü Uzgörüş (Vizyon)

Sürekli gelişim anlayışıyla birlikte ulusal ve uluslararası platformlarda saygınlığı kabul edilmiş, yürüttüğü ve yayınladığı çalışmalarla çevre bilimi ve teknolojisine katkıda bulunan, sektörde tercih edilen nitelikli çevre mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Özgörev (Misyon)

Mühendislik bilgilerine paralel olarak gelişen ve değişen çevre bilimi ve teknolojisine uygun eğitime sahip, problem tespit etme ve çözme yeteneği olan, çağdaş ve güncel bilgileri takip eden ve bu bilgileri uygulamaya geçirebilen Çevre Mühendisleri yetiştiren nitelikte eğitim vermektir.