Eğitim Amaçları

  1. Mezunlar, Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası seviyede kendi işini kurabilen, özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendislik hizmetleri (tasarım, projelendirme, tesis işletmesi, araştırma/eğitim, danışmanlık, analiz ve ölçüm hizmetleri ile çevre yönetimi vb.) verebilirler.

  2. Yurt içi ve yurt dışında ilgili lisansüstü eğitim programlarına katılabilir, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki kariyer, Ar-Ge çalışmaları, inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri yapabilirler.

  3. Mesleki bilgisini kullanarak çevresel kaynakların sürdürülebilir yönetimini uygulayabilirler.